Frame of Mind


You can read here some ideas of mine (hungarian/english) about the human who is living in the Nature…this is my Frame of Mind.


…mikor a csend beszélni kezd hozzám, csak lenyomom az exponáló gombot…megállítom a Világot…az állandó mozgásban elménk sokszor elfelejti, valós, éber állapotát…a nekünk szánt jelentős pillanatok csak úgy észrevétlenül suhannak el szemünk előtt…ha lelked mélyén rendíthetetlen maradsz, a Természet Rád veti őszinte pillantását…

As the silence begins to speak to me, the insane rush of the world begins to slow.I push the release button on my camera and for a split second – I stop the world from turning. If we do not take time to see, we can miss the most important moments of life, and if we can create calm in the depth of our souls, Nature will show us her true self.


…néha nem kell beszélni a dolgokról,…mert ahogy átadod Magadat az elcsendesülésnek, egyetlen gondolat többet ad majd a misztikum tisztaságából, mint ahogy azt Te szavakkal köveznéd…

Sometimes you do not have to say things. If you relinquish yourself to silence, one single thought leads you closer to the purity of mystery than any road paved by your words.


…a csendbe burkolózó nagy hegyek árnyékában, a keskeny ösvényen kapaszkodva vándortársam egyszer így szólt hozzám: „egy út van előttem, melyiket válasszam?

…on the narrow path in the shadows of the mighty mountains shrouded in silence, my fellow wanderer asked me ‘There is one road ahead, which one am I to take?


…kedvenc könyvedet többször olvasva rádöbbensz majd, hogy korábban nem is értetted a lényegét…a tartalom igazi jelentéssel bír majd…bármiről is szóljon a könyv, mindig jelenlegi életedről fogsz olvasni…

Reading your favourite book over and over again makes you realise you have not really understood it. The content will assume real meaning. Whatever the book is about, you will always read about your life as it is then.


…nem az Élet rövid, hanem az álmodozásban eltöltött tétlenség a hosszú…

It is not life that is short, but indolent daydreaming is long.


…hajnalban legszebbek a fények…emlékszel?…gyermekkorodban már határoztál…árnyékod mégis körbetáncol felhalmozott dolgaidon…

The lights are the most beautiful at dawn. Remember? You already made up your mind as a child, yet your shadow dances around the objects you have hoarded.


…nem véletlenül vagy ott, ahol éppen vagy… kérdésedre a válasz ott helyben vár rád…de az sem baj, ha egy kicsit körbe is nézel magad körül…fordulj meg egy kicsit…látod?…az imént még a naplementében gyönyörködtél és nem vetted észre, hogy a fények mit varázsoltak a hátad mögé…

You are not where you are by chance. The answers to your questions are there. It does not do any harm if you look a bit around you. Turn around a little. A moment ago you were marvelling at the sunset and you never noticed the magic the lights projected behind you.


…hiábavalóság és örökkévalóság tördeli szét napjaidat…azt mondod: „hiába minden”…azt mondod „hiába”…azt mondod „minden”…csak az egyik működik…én azt mondom „minden”.

Your days are fragmented by futility and eternity. You say ‘all is futile’. You say ‘futile’. You say ‘all’. But only one of them is valid. And I say it is ‘all’.


…tudásodat értékelik, vagy irigyelik…hálásak vagy leplezett gyűlölettel kritizálnak…megtoldva egy kierőszakolt nevetéssel…ez utóbbiak éppen most tanulnak egy fontos Törvényt, hogy a tudás már a Tiéd…nem veheti el semmi és senki…

Your knowledge is either appreciated or envied. They might be grateful or might be critical with concealed hatred, throwing in an unheartfelt laugher for good measure. The latter ones are learning an important truth – the knowledge is already yours, and it cannot be taken away.


A tenger sohasem adja fel. Gondolatai felszínre törve egytől egyig célba ér. 

The sea never gives up. It thoughts come to the surface and ripple towards the shore. Each and every of them reaches its destination.


…a régi helyekre nem „vissza”, hanem „újra” el kell menni…

Rather than going back to the old places, you should revisit them.


…megfakulnak a színek, ahogy eltűnik a horizonton az erejétől megfosztott Nap,…mint egy elhalványuló Élet,…már csak a csillagtenger forog titkos csendbirodalmával…csak arra vár, hogy a másnap sötétjében ismét felragyogjunk…nem változunk…”csak égboltot vált, nem lelket, aki áthajózik a tengeren.

…Colours fade as the emaciated Sun disappears behind the horizon. Like a vanishing life. Only the sea of stars spins in its silent empire of secrets. It is only waiting for us to shine again in tomorrow’s darkness. We do not change. Only the sky is different, not the soul that sails across the sea.


…állandóan kérdezed magadtól, hogy mi lehet a hegyeken túl…mikor felérsz az egyik csúcsára, láthatod, hogy ott emelkedik a következő…lépteidben hordozod utad igazságát…égig érő hegyeid titkát…

You keep asking yourself what could be behind the mountains. When you reach a peak, you can see the next one towering in front of you. You carry the truth of your journey in your steps, the secret of mountains sky-high.


…átláthatatlan a Természet hatalma és titokzatossága…mégis értünk van és bennünket gyönyörködtet…

The power and mystery of Nature is unfathomable, yet it is for us, to delight us.


…hallgasd a Természet törvényeit…ne csak tanulj, mert akkor felejthetsz…, értsd is meg, így örökre a tiéd marad…

Listen to the laws of Nature. Do not only learn, because you will forget. Understand them, and they are yours forever.


…mikor hegyi ösvényedet szürke köd borítja, ne állj meg, menj tovább…egyik lábat a másik után…lépteid elvisznek oda, ahonnan már messzebbre is ellátsz…

Do not stop if your mountain path is obscured by grey fog. Go on, one step after another. Your feet will carry you to a place from where you can see farther.


…tiszteld a hatalmasok birodalmát…ha alázatos vagy, hajlékra lelsz a legnagyobb vihar közepette is, de ha ellenszegülsz, saját szorításodból aligha menekülsz…

Respect the empire of the mighty. If you are humble, you will find shelter in the heaviest of storms, but if you are defiant, you will be a prisoner of your own device.


All works © Peter Nemeth. All rights reserved. Unauthorized use prohibited.

© Peter Nemeth 2002 - 2020


Powered by SmugMug Owner Log In